Công Ty TNHH MTV Nước Khoáng Công Đoàn QUANG HANH được Huân chương Lao động hạng 3

(Cập nhật ngày 21-04-2014)