Hội chợ Ocop 2020 - Cung quy hoạch triển lãm tỉnh Quang Ninh

(Cập nhật ngày 06-12-2020)