Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng nước khoáng Công Đoàn tại triển lãm Hà Nam

(Cập nhật ngày 28-05-2018)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng nước khoáng Công Đoàn tại triển lãm Hà Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng nước khoáng Công Đoàn Quang Hanh tại triển lãm Hà Nam