Công ty nhận Cup vàng giải thưởng Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

Công Ty TNHH MTV Nước Khoáng Công Đoàn QUANG HANH nhận Cup vàng giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” năm 2010