Hội chợ giao thương OCOP 2020 - Hà Nội

Hội chợ giao thương OCOP 2020 - Hà Nội

Công ty Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh (tiền thân là xí nghiệp nước khoáng công đoàn Quang Hanh) được thành lập từ năm 1985 theo quyết định số 794 ngày 2 tháng 5 năm 1985 của Uỷ ban nhân dân ...
Xem thêm