Chính sách an toàn thực phẩm

Với chính sách:
 “Chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng”

CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM 
 
Với chính sách:
 “Chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng”
 
Lãnh đạo Công ty cam kết
1.   Tăng cường các biện pháp quản lý để kiểm soát tốt tất cả các quá trình sản xuất, kinh doanh và cải tiến các quá trình này ngày một tốt hơn.
2.   Huy động, tập trung tối đa các nguồn lực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.