Thành tựu đạt được

Sản phẩm Nước khoáng của Công ty đã đạt được rất nhiều các giải thưởng cao quý

Qua các kỳ Hội chợ trong nước, Quốc tế và khu vực sản phẩm Nước khoáng của Công ty đã đạt được rất nhiều các giải thưởng cao quý:


- Năm 1997 Công ty đã được Nhà nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng III

- BCH Liên hiệp Công đoàn Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1988.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Cán bộ và công nhân viên Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch nộp ngân sách năm 1991.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Cán bộ công nhân viên Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch nộp ngân sách năm 1992.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Cán bộ công nhân viên Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nộp thuế năm 1993.

- BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Cán bộ, công nhân viên chức Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 1994.

- UBND tỉnh thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen. Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Có nhiều thành tích trong phong trào công tác thu nộp bảo hiểm xã hội năm 1996.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nộp thuế năm 1996.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Cán bộ công nhân viên Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nộp thuế năm 1998.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội năm 1998.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 1999.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng Bảo hiểm xã hội năm 1999.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. CBCNV Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa năm 2000.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2001.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. CBCNV Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh - LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Đã có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu thi đua "doanh nghiệp giỏi " năm 2001.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích thực hiện tốt các chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2001.

- Bộ tài chính tặng Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2002.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh - LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giành danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi, cơ quan giỏi: năm 2002.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen. Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm xã hội 5 năm  ( 1997 - 2002).

- UBND thị xã Móng Cái tặng. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc tham gia hội chợ quốc tế thương mại du lịch Móng Cái 2002.

- Bộ tài chính tặng Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh. Đã có thành tích hoàn thành tốt  nghĩa vụ nộp thuế năm 2003.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Công đoàn Quang Hanh - LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giành danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi, cơ quan giỏi: năm 2003.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh - LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giành danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi"năm 2004.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2004.

- UBND thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen. Công ty nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đạt danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi" năm 2005.

- BCH Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Công ty nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc tham gia hội chợ triển lãm " Bàn tay vàng - sản phẩm vàng" CNVC tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2005.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Công ty TNHH 1TV nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi" năm 2006.

- UBND Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen: Công nhân, cán bộ Công ty nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đạt danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi" năm 2006.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Công ty TNHH 1TV nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đạt danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi" năm 2007.

- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen. Công ty TNHH 1TV Nước khoáng công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2007.

- Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tặng giấy khen Công ty nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007.

- Tổng cục trưởng tổng cục thuế tặng giấy khen Công ty TNHH 1TV nước khoáng công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế năm 2008.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen. Công ty TNHH 1TV nước khoáng Công đoàn Quang Hanh. Đã có thành tích xuất sắc - Đạt danh hiệu; " Doanh nghiệp giỏi" năm 2008.

- UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen Công ty TNHH 1 TV nước khoáng công đoàn Quang Hanh sản phẩm nước khoáng thiên nhiên có ga. Đạt danh hiệu sản phẩm uy tín tại hội chợ triển lãm Quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh năm 2009.

Sản phẩm  Nước khoáng của công ty đạt được qua các lần tham gia Hội chợ trong nước và quốc tế.

- Huy chương vàng Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam năm 1985.

-  Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt nam năm 1993

-  Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2000

- Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2002.

- Huy chương vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2006.

- Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2006.

- Cúp sen vàng Việt Nam năm 2006.

- Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2006.

- Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng vùng duyên hải đồng bằng bắc bộ năm 2007.

- Siêu cúp thương hiệu mạnh phát triển bền vững năm 2007.
 
- Sản phẩm của công ty còn được người tiêu dùng bình chọn : Hàng Việt Nam chất lượng cao.

- Cúp vàng sản phẩm uy tín tại hội chợ triển lãm Quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh năm 2009